Convocatie Best of Sixtournooi Ter Apel - 17 april 2016

SCHERMVERENIGING TER APEL SVTA                         

Rek. nr. 3601.03.650 Rabobank t.n.v. schermvereniging Ter Apel
Secretariaat: W. Bruil, Hoofdkade 6, 9524 PK Buinerveen, wimbruilerveen@gmail.com        

CONVOCATIE BEST OF SIXTOERNOOI IN TER APEL 2016

Hierbij nodigt SVTA jullie uit om voor ons toernooi in het kader van ‘Best of Six’ 2016.

Datum: zondag 17 april 2016.

Plaats: Sporthal Ter Apel, Heemker akkerstraat 6, 9561KD Ter Apel

Wapen: floret elektrisch.

Categorieën:
Kuikens floret: geboren 2006 of later
Benjamins floret: geboren 2004 of 2005
Pupillen floret: geboren 2002 of 2003
Cadetten floret: geboren 1999, 2000 of 2001
Junioren floret: geboren 1996, 1997 of 1998
Bij te weinig aanmeldingen worden categorieën samengevoegd of afgelast. In dat geval krijgen jullie tijdig bericht.

Appèl en aanvang alle categorieën:
Appèl om 9.30 uur, aanvang 10.00 uur.

Inschrijfgeld: € 10,00 per persoon.

Kleding: Deugdelijke schermkleding masker en materiaal volgens de eisen van de KNAS.

Aanmelden: tot en met 10 april 2016, uitsluitend via http://schermverenigingheerenleed.nl/best-of-six/inschrijven/

Scheidsrechters: Iedere vereniging wordt verzocht om minimaal één scheidsrechter af te vaardigen.

Bij aanmelding daarom graag tevens de naam van de scheidsrechter doorgeven.

Daarnaast willen wij vragen of elke vereniging materiaal mee kan nemen voor minimaal 1 loper.

Verantwoordelijkheid : De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen c.q. vermissingen aan kleding, uitrusting etc.

Wij hopen jullie allen op 17 april in Ter Apel te kunnen begroeten!

 

Met vriendelijke groeten, namens SVTA, 

 

Wim Bruil