Convocatie: Jan Muller Toernooi 12 december 2015

Schermkring Friesland (SKF)
Convocatie: Jan Muller toernooi
op zaterdag 12 december 2015
te Leeuwarden
—————————————————————————————————————————
Wij nodigen je uit deel te nemen aan het Jan Muller Toernooi van de schermkring
Friesland. Ook Schermers van buiten de vereniging zijn van harte welkom!

De jeugdleden van SKF strijden om de “In memoriam Jan Muller Trofee”.

Datum: Zaterdag 12 december 2015

Locatie: De gymzaal van kindcentrum “De Wielen”,
Galemastins 2; 8925 GZ, Leeuwarden.

Ga van de Grovestins linksaf de Galemastins in; direct rechts op de hoek is de school. Parkeren onmiddellijk na de school en dan terug lopen naar de achteringang ervan.


Wapens: Floret; elektrisch: Kuikens/Benjamins/Pupillen
(Voor de kuikens en de benjamins geldt een klinglengte van maximaal 77 cm en een mini-kom (diameter 9-10 cm))
Sabel/Degen: elektrisch: Cadetten/Junioren/Senioren
(Bij onvoldoende deelname wordt gemengd “verschermd”)


Tijden:

Appèl: 9:30 uur; Aanvang: 10.00 uur, Eindtijd: ca. 12.00 uur
1. Kuikens, Benjamin en Pupillen : (mini) floret;
2. Cadetten, Junioren en senioren: Sabel.

Appèl: 12:30 uur; Aanvang: 13:00 uur, Eindtijd: ca. 16:00 uur
1. Cadetten, Junioren en senioren: Degen.


Inschrijfgeld: € 7,50 per persoon.


Kleding: Deugdelijk vest, masker en ondervest. Bij pupillen, cadetten en junioren bij voorkeur FIE-kleding.
Catering: In de gymzaal is thee/koffie met sneetje suiker- of krentenbrood en frisdrank. Tussen 12.00 – 13. 00 uur is er groentesoep met stukje stokbrood. Zelfbediening!

Aanmelden: Per email tot en met donderdag 10 december 2015 via het secretariaat; email secretariaat@schermkringfriesland.nl
Overige: Tijdens het toernooi is de organisatie (voor noodgevallen) bereikbaar op nummer 0651599512 (Maître Ad Mol) of 0651547885 (Dick van der Meulen).
Graag tot ziens op zaterdag 12 december a.s.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van SKF en Maître Ad Mol,

Dick van der Meulen
Voorzitter


P.S.: Ons Nieuwjaarstreffen is op zaterdag 23 januari 2016. Floret alle
categorieën (‘s morgens) en Degen cadetten/ junioren en senioren (’s middags).