Convocatie Best of Six- "Bras de Fer" 12 maart 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 organiseert schermvereniging “ Bras de Fer ” het Jeugd Floret toernooi “ Best Of Six”

Plaats : Gymzaal van de Stenden Hogeschool, Van der duijn van Maasdamstraat 1 te Meppel.

Appel : Kuikens, Benjamins en Pupillen (Floret) om 9.30 uur en aanvang 10.00 uur
Wapen : Kuikens, Benjamins en Pupillen: floret (voor Kuikens en Benjamins geldt een klinglengte van 77 cm. en een minikom (diameter 9-10 cm.)
Inschrijven : Tot en met 7 maart 2016 via de BOS op de site van Heerenleed. http://schermverenigingheerenleed.nl/best-of-six/inschrijven

Andere aanmeldingen worden niet gehonoreerd.
Inschrijfgeld : € 10,00 per deelnemer/ ster. Dit bedrag dient ter plaatse, voor het
begin van de wedstrijd, te worden voldaan.
Uitrusting : Deugdelijke schermkleding masker en materiaal volgens de eisen van de KNAS
Scheidsrechters : Graag hoor ik wie van de begeleiders van jullie vereniging als scheidsrechter kan optreden.
Catering : Er is geen kantine aanwezig. Wel zal koffie en limonade verkrijgbaar zijn.
Verantwoordelijkheid : De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen c.q. vermissingen aan kleding, uitrusting etc.

Wij hopen U op 12 maart a.s. te mogen begroeten om samen, gelijk als voorgaande jaren, een sportieve en gezellige schermdag te beleven.

Met vriendelijke schermgroeten,
Namens het bestuur van schermver.” Bras de Fer “


Eric Verhoog.