Convocatie BOS-toernooi 20 februari 2016

SCHERMVERENIGING DESPERADO ASSENdesperado logo
p/a Zwany Kamerman, Assen, svdesperado@schermenassen.nl

06-12980055


CONVOCATIE BEST OF SIXTOERNOOI 2016
Datum: zaterdag 20 februari 2016.
Plaats: Dorpshuis Ravenswoud, Veenwijksweg 5 te Ravenswoud.
Wapen: floret en degen

Categorieën:
Kuikens floret: geboren 2006 of later
Benjamins floret: geboren 2004 of 2005
Pupillen floret: geboren 2002 of 2003
Cadetten floret en degen: geboren 1999, 2000 en 2001
Junioren floret en degen: geboren 1996, 1997 en 1998
Bij te weinig aanmeldingen worden de Cadetten en Junioren samengevoegd of afgelast. In dat geval krijgen jullie tijdig bericht.

Appèl en aanvang:
Kuikens, Benjamins:
Appèl om 9.30 uur, aanvang 10.00 uur, eindtijd ongeveer 13.00 uur
Pupillen, Cadetten, Junioren:
Appèl om 12.30, aanvang 13.00 uur, eindtijd ongeveer 16.00 uur.
Inschrijfgeld: € 10,00 per persoon.
Kleding: Deugdelijke schermkleding, masker en materiaal volgens de eisen van de KNAS. Elektrische keellap is vanaf cadetten verplicht.

Aanmelden LET OP: tot en met 13 februari 2016, uitsluitend via http://schermverenigingheerenleed.nl/best-of-six/inschrijven/

Scheidsrechters: Iedere vereniging wordt verzocht om minimaal één scheidsrechter af te vaardigen. Bij aanmelding daarom graag tevens de naam van de scheidsrechter doorgeven. Daarnaast het verzoek of elke vereniging materiaal mee kan nemen voor 1 loper.

Catering: koffie en thee is gratis verkrijgbaar, verder verkoop van cake, taart, soep, tosti en fruit.
Aansprakelijkheid: De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen of vermissingen aan kleding, uitrusting etc.
Wij hopen jullie allen op 20 februari in Ravenswoud te kunnen begroeten!
Met vriendelijke groeten, namens SV Desperado,

Zwany Kamerman